Exeshop d.o.o.Utičnice

(4)
Utičnica RJ45 SMD u metalnom kućištu
Utičnica MMCX sa kratkim centralnim konektorom
Utičnica RJ45 w/oLED w/Shield TD SMD w/oEMI T&R (5mm)
Utičnica RJ45 10/100 w/LED w/Shield TU TH w/o EMI